Skip to main content
Please wait...

„Strateške politike prema mladima Kantona Sarajevo“, naziv je konferencije koju je danas organizovalo Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

Ovaj događaj je upriličen u procesu izrade strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2024-2028. godina, a koju Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS realizuje u saradnji sa Institutom za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

28.09.2023

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo organiziralo je prvi konsultativni skup u okviru pokretanja aktivnosti na izradi strategije za razvoj nauke KS za period 2024-2028. godine na kojem je predstavljen pristup izradi ovog dokumenta. Podršku izradi ovog važnog strateškog dokumenta daju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Vlada Kraljevine Norveške, u okviru projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta” (EGG2).

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i malde KS upriličilo je danas nastavak potpisivanja ugovora za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu.

Resorni ministar Pavle Krstić potpisao je ugovore o sufinansiranju troškova tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije na Univerzitetu u Sarajevu, izdavanja knjiga/monografija, sufinansiranja učešća na konferencijama, kao i troškova objavljivanja naučnih članaka, s predstavnicima projekata za koje su odobrena sredstva.

Aktuelno


Najave

Septembar 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1