Skip to main content
Please wait...

Novosti sa Vlade i Ministarstva


12.05.2022

Skupština Kantona Sarajevo je na 52. Radnoj sjednici, održanoj  10.05.2022. godine, utvrdila Nacrt Zakona o visokom obrazovanju. Isti je upućen u Javnu raspravu koja će trajati 45 dana.

Dodatne informacije možete pronaći na linku:

https://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/nacrt_zakona_1.pdf


09.05.2022

Dan 9. maj se obilježava kao Dan pobjede nad fašizmom, ujedno i kao dan Europe. Tim povodom  ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Aleksandra Nikolić u svoje lično ime, kao i u ime cijelog ministarstva upućuje čestitku svim građankama i građanima Kantona Sarajevo, Bosne i Hercegovine i Europe.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS

Kontakt

Ministarstvo
Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo
Telefon
+387(0)33 562-029
Fax
387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba

MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon
+387(0)33 562-030
+387(0)33 562-029

SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon
387(0)33 562-028

Viši referent za administrativne poslove

Nina Tirić
Telefon
387(0)33 562-130

Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za nauku, obrazovanje i mlade
Index registar informacija u posjedu Ministarstva
Inkluzivno obrazovanje

Najave