Skip to main content
Please wait...

Online konferencija o „Mladim Romima: zajedno za emancipaciju i osnaživanje“

Datum

Zajedničko vijeće za mlade Vijeća Evrope poziva sve zainteresovane organizacije iz omladinskog sektora da prisustvuju online konferenciji o „Mladim Romima: zajedno za emancipaciju i osnaživanje“. Konferencija će se održati 7-9 aprila 2021. godine, a rok za dostavljanje prijave je 26.mart 2021. godine. Online aplikacija za prijavu se nalazi na slijedećem web linku https://youthapplications.coe.int/

Konferencija je otvorena za sve organizacije i mlade koji su zainteresovani za pitanja Roma, a naročitio mlade Rome.