Skip to main content
Please wait...

PRELIMINARNA LISTA PO JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA NAUKE IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU

Datum

Poštovani aplikanti,

U prilogu je Preliminarna lista dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu. Na poziv su blagovremeno prijavljena 152 projekta, a za sufinansiranje je odabrano njih 91. Ukupno traženi iznos za sufinansiranje je bio oko 8 miliona KM, a na raspolaganju smo imali 3 miliona KM. Svi prijavljeni projekti su bili izuzetno kvalitetni, te visoko ocijenjeni od strane anonimnih, domaćih i međunarodnih recenzenata. Napominjemo da lista ne odražava rang, niti upoređuje projekte po kvalitetu ili broju osvojenih bodova.

Ovogodišnjim dobitnicima sredstava čestitamo! U želji da što veći broj projekata bude sufinansiran, traženi iznosi su korigovani u skladu sa kriterijima, procjenama i prioritetima koje je utvrdila Komisija. Nakon objavljivanja konačne liste, aplikanti će dostaviti korigovan budžet u skladu sa odobrenim sredstvima za sufinansiranje.

Aplikanti koji nisu ostvarili pravo na sufinansiranje u ovogodišnjem pozivu se pozivaju da svoju prijavu eventualno koriguju i apliciraju na poziv naredne godine koji je planiran za objavu odmah nakon usvajanja budžeta za 2022. godinu. Vaše prijave su također bile korektne i voljeli bismo da imamo budžet da ih sve u potpunosti finansiramo.

 

Sretno!

 

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo