Skip to main content
Please wait...

Prezentacija istraživanja: Rodni jaz u STEM području u Bosni i Hercegovini

Datum

Dana 9.9.2021.godine je, u prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu Grbavica, održana prezentacija istraživanju o rodnim razlikama u STEM području (prirodne nauke, tehnologija, inžinjerstvo i matematika) među učenicima/icama i studentima/icama osnovnih i srednjih škola i fakulteta u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je sprovela UN Women agencija u Bosni i Hercegovini, u partnerstvu sa kompanijom proMENTE socijalna istraživanja i stručnjacima/kinjama iz bihevioralne nauke. Istraživanje je provedeno od juna 2019. do marta 2020.godine te je obuhvatilo preko 900 učenika/ica i studenata/ica i 170 nastavnika/ica.

Ključni nalazi provedene analize pokazuju da je izbor žena i djevojčica za ulazak u STEM područja pod uticajem sljedećih faktora:

  • stereotipi o društvenim ulogama,
  • percepcije o samoefikasnosti i
  • samopoimanje u STEM područjima.

Predložene su i intervencijeske strategije koje se odnose na testiranje utjecaja kampanje inkluzivnih normi na percepciju socijalne uključenosti osnovnoškolaca, intervencije koje se odnose na testiranje utjecaja angažiranja ženskog uzora na osjećaj pripadnosti STEM oblastima kao I  intervencije koje uključuju ispitivanje učinka slanja društveno normativnih poruka na pristrasnu percepciju roditelja i nastavnika.

Događaj je organizovala IT Girls organizacija, kao zajednička inicijativa tri UN agencije (UNDP, UNICEF i UN Women) uz podršku Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Švedske.