Skip to main content
Please wait...

Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2 semestru 2022. godine

Datum

Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) dostavio je  Poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2022. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i "specijalnih projekata".

Program rada za 2022. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima o kojima će odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade za dvogodišnje razdoblje 2022-2023.

Više pojedinosti o konkretnim pitanjima u oviru svakog prioriteta mogu se naći u prioritetima rada za period 2022-2023. godina na sljedećem linku: https://rm.coe.int/draft-priorities-2022-23-en-rev/1680a3753b.

Rok za prijavu na studijske sesije za drugi semestar 2022. godine je 15.oktobar 2021. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail: eyc.studysessions@coe.int