Skip to main content
Please wait...

Okrugli sto u okviru projekta koji realizuje Fondacija "AGORA"

Datum

Dana 21.10.2021.godine uposlenici Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prisustvovali su okruglom stolu, organizovanom u okviru projekata “BEZ ŠTELE” koji realizuje Fondacija “AGORA” uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Osnovni cilj projekta i održanog okruglog stola je suzbijanje korupcije prilikom prvog zaposlenja mladih nakon završetka studija. Također, u sklopu omladinskih politika jedan od ciljeva projekta jeste prevencija odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine kao i osnaživanje mladih na prijavljivanje svakog oblika korupcije.

Na okruglom stolu razgovarano je o zakonskim rješenjima u pogledu zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Bosni i Hercegovini, a koja su trenutno na snazi, te o mogućim mjerema u borbi protiv korupcije. Razgovarano je i o mogućnosti donošenja omladinske strategije za prevenciju korupcije.