Skip to main content
Please wait...

Brdo deklaracija

Datum

Na samitu EU-Zapadni Balkan, održanom 06.10.2021. godine u Brdu kod Kranja, čelnici Europske unije i njenih država članica zajedno sa čelnicima Zapadnog Balkana pokrenuli su "Agendu Zapadnog Balkana o inovacijama, istraživanju, obrazovanju, kulturi, mladima i sportu".

Riječ je o sveobuhvatnoj, dugoročnoj strategiji saradnje Europske unije i Zapadnog Balkana, čiji je zadatak da promovira znanstvenu izvrsnost, kao i reformu obrazovnih sistema u regiji sa ciljem stvaranja viših mogućnosti za mlade i sprječavanja njihovog odlaska.

Na pomenutom događaju je potpisana Deklaracija koju na engleskom jeziku možete preuzeti na sljedećem linku:

https://www.consilium.europa.eu/media/52280/brdo-declaration-6-october-2021-en.pdf.