Skip to main content
Please wait...

Implementacija kampanje "Želim biti dio društva"

Datum

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade prof. dr Aleksandra Nikolić je primila gospodina Emira Ćosovića predstavnika češke organizacije People in need, koja implementira kampanju “Želim biti dio društva” i koja kroz različite aktivnosti druženja sa studentima pet univerziteta iz BiH nastoji istaći percepciju svijeta koju imaju osobe sa intelektualnim poteškoćama. Na ovaj način kampanje želi sensibilizirati širu javnost i propitivati koliko smo kao društvo spremni uvažiti potrebe ovih osoba i uključiti ih u svakodnevni život kao jednakopravne partnere. Sastanak je bio vrlo konstruktivan, gdje je dogovoreno da će bliža saradnja otpočeti uzimanjem učešća Ministrice na proslavi Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koji se širom svijeta obilježava  3. decembra i predstavlja festival razumijevanja problema invaliditeta, kako bi ojačali podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Na ovaj način Ministarstvo ističe opredjeljenost za jačanje svih aktivnosti, te izgradnju institucionalno-legislativnog okvira koji će za rezultat imati viši nivo inkluzivnosti našeg društva. Ovo je naravno dio nastojanja da se unaprijedi kvalitet života mladih ljudi u KS i BiH.