Skip to main content
Please wait...

Ministrica Hota-Muminović najavila pripremu sadržaja za prevenciju nasilja u online okruženju za učenike osnovnih škola

Datum

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović održala je sastanak sa predstavnicama Udruženja pedagoga Kantona Sarajevo.

Razgovarano je o različitim izazovima s kojim se pedagozi suočavaju u obavljanju svakodnevnih poslova, njihovoj ulozi u pružanju stručne podrške djeci u doba pandemije izazvane virusom i drugim aktuelnim pitanjima.

Ministrica Hota-Muminović istakla je da je poziv pedagoga iznimno značajan za realizaciju odgojno-obrazovnog procesa u školama, jer pedagozi pružaju stručnu podršku učenicima, nastavnicima, ali i roditeljima/starateljima učenika.

Kazala je da će Ministarstvo organizirati stručnu edukaciju za pedagoge, kako bi se dodatno osnažili u pružanju podrške svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa.

Zajednički stav Ministarstva za odgoj i obrazovanje i predstavnika Udruženja pedagoga je da treba formirati komisiju koja će revidirati postojeće sadržaje Odjeljenske zajednice za osnovne i srednje škole, te donijeti izmjene i dopune Pravilnika o inkluzivnom obrazovanju.

Ministrica je ovom prilikom najavila i da će sadržaji koji se odnose na prevenciju nasilja u online okruženju za učenike osnovnih škola biti pripremljeni u saradnji sa Udruženjem pedagoga KS, te dostavljeni školama.