Skip to main content
Please wait...

Lista ugovora po Odluci o utvrđivanju konačne rang - liste dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih / umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu,

Datum