Skip to main content
Please wait...

Pozivnica za virtualnu posjetu CMS Cern laboratoriji

Datum

10:25 Uključenje na ZOOM
10:30 Dr. sc. Mirza Hadžimehmedović, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli   Pozdrav učesnicima
10:35 PhD Michael Hoch, Akademija nauka Austrije Dir. Sabine Kernthaller MA, direktorica Austrijskog kulturnog foruma Sarajeva
10:45 Dr. sc. Melika Husić-Mehmedović, Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.
10:50 Dr. sc. Biljana Antunović, vanredni profesor, Prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banja Luci
10:55 Dalibor Nikolić, direktor Galerije Kraljica Katarina Kosača, Mostar
11:00 ZVANIČNI POČETAK VIRTUALNE POSJETE
          PhD Ivica Puljak, redovni profesor Univerziteta u Splitu
          PhD Michael Hoch, Akademija nauka Austrije
12:00 Završetak posjete


Indico web page: https://indico.cern.ch/event/970862/
ZOOM link: https://cern.zoom.us/j/92832029610?pwd=ejRzMVRIM1B5OHNDeExXaG5jUklxQT09

Prilog Veličina
Pozivnica 3.63 MB
Invitation 3.63 MB