Skip to main content
Please wait...

POSJETA REKTORA IUS-a MINISTARSTVU ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

Datum

Rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), prof. dr. Ahmet Yıldırım, u pratnji pravnog savjetnika Imamović Jahje, posjetio je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo gdje se susreo sa ministricom prof. dr. Melikom Husić-Mehmedović. 

Posjeta je upriličena sa svrhom upoznavanja sa radom i projektima IUS-a u tekućoj i narednoj akademskoj godini. 

Ministrica Husić - Mehmedović informisala je Rektora Yıldırıma o dosadašnjem napretku u procesu donošenja novih Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti te zahvalila IUS-u na kooperativnosti i podršci navedenim procesima.  

Data je obostrana podrška naporima u jačanju međuinstitucionalne saradnje, kao i promoviranju zajedničnih projekata, kako na domaćem, tako i međunarodnom planu.