Skip to main content
Please wait...

Obavještenje

Datum

O B AV J E Š T E NJ E
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo obavještava aplikante na „Javni poziv za sufinasiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu“,  da  pitanja u vezi sa javnim pozivom  mogu dostaviti još danas i sutra, na e-mail nir@ks.gov.ba.

Odgovori na pristigla pitanja će biti objavljeni u nedjelju, 13.6.2021. godine, na web stranici http://nir.ks.gov.ba dio FAQ, nakon toga više neće biti odgovaranja na pitanja.

Napominjemo da se konkurs završava 15.6.2021. godine u 23:59. 

 

.                                                                                        

 

 

 

          

                                                                                                                     M I N I S T R I C A

 

                                                                                                    Prof. dr.  Melika Husić-Mehmedović, s.r