Skip to main content
Please wait...

Treća evropska konvencija omladinskog rada "Digitalna konvencija" - Deklaracija

Datum

Pod njemačkim predsjedavanjem Evropskom unijom i Savjetom Evrope, na Trećoj evropskoj konvenciji omladinskog rada okupilo se onlajn oko 1 000 učesnika. Trenutak održavanja Konvencije potaknut je ovom jedinstvenom političkom konvergencijom koja obećava ostvarenje Evropske agende za omladinski rad putem takozvanog Bonskog procesa. Konvencija je njegov početak.

Svi učesnici pripadaju dinamičnoj „zajednici praktičara" omladinskog rada unutar i širom 50 evropskih zemalja predstavljenih na konvenciji. Ova upadljivo raznolika zajednica praktičara (vidi ispod) je raspravljala i direktno doprinijela ovoj završnoj deklaraciji.

Treća evropska konvencija omladinskog rada imala je za cilj dopuniti detaljima Evropsku agendu za omladinski rad, poštujući njezin politički okvir i opisujući buduće korake, radnje i mjere koje će biti poduzete u okviru Bonskog procesa. Ova završna deklaracija nastoji obuhvatiti razmatranja učesnika, kako bi motivisala i usmjeravala zajednicu praktičara omladinskog rada širom Evrope u okviru Bonskog procesa. Završnom deklaracijom takođe se želi ojačati političko zalaganje na svim nivoima, za održavanje, razvoj i inovacije u oblasti sprovođenja omladinskog rada širom Evrope.

Prilog Veličina
Deklaracija 1.24 MB