Skip to main content
Please wait...

Likovna manifestacija "Mali bitolski Montmartre"

Datum

Likovna manifestacija "Mali bitolski Montmartre" održava se svake godine u Republici Sjevernoj Makedoniji, u periodu od 23. do 30. maja u Bitoli, Sjeverna Makedonija.

Djeca i mladi u dobi od 4 do 20 godina, mogu se prijaviti za sudjelovanje na likovnoj koloniji i izložbi koje se organizuju u okviru ove manifestacije, najkasnije do 20. februara 2022. godine.

Teme, materijali i tehnike su slobodni a sve dodatne informacije možete pronaći na web-stranici organizatora: www.smallmontmartreofbitola.com