Skip to main content
Please wait...

Ministrica Husić-Mehmedović i ambasadorica Toudic: Zajednička podrška programima sticanja dualne diplome naših i francuskih univerziteta

Datum

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Melika Husić-Mehmedović i ambasadorica Republike Francuske u BiH Christine Toudic i razgovarale su danas o mogućim projektima saradnje i jačeg akademskog povezivanja Francuske, BiH i Kantona Sarajevo.

Ministrica Husić-Mehmedović je pozdravila proaktivni pristup Francuske ambasade, jer je pokazan interes i upoznavanje sa svim resorima koje djeluju u okviru Vlade KS.

Izrazila je posebno zadovoljstvo što je ambasadorica Toudic u svojim posjetama među prvim odabrala i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, koje je novo ministarstvo, i kojem svaka podrška i domaća, ali i međunarodne zajednice je dobrodošla.

Među temama o kojima se danas razgovaralo je i ujednačavanje novog zakona o visokom obrazovanju sa evropskim pravnim okvirom u kojem se, prema riječima ministrice Husić- Mehmedović, očekuje i podrška međunarodne zajednice i ambasada zemalja Evropske unije.

Jačanje saradnje sa Univerzitetom u Sarajevu i Filozofskim fakultetom – Katedrom za francuski jezik bila je takođe tema sastanaka sa ambasadoricom Toudic, odnosno govorilo o konkretnim programima jačanja prisustva francuskog jezika i kulture u našem obrazovnom sistemu.

“Danas smo pokazali uzajamni interes i potrebu uspostavljanja zajedničkih smjerova i studija, kako bi se i ovdje stekli uslovi za sticanje dualne diplome, po uzoru na slične programe koji već postoje na Univerzitetu u Sarajevu i na privatnim univerzitetima. Govorilo se o mogućnosti pokretanja bar jednog smjera ili jednog programa na francuskom jeziku, koji će nuditi dualnu diplomu sa nekim francuskim univerzitetima”, istakla je ministrica Husić-Mehmedović, te izrazila nadu da će se kroz realizaciju ovih ili sličnih projekata učvrstiti saradnja Vlade KS i Ambasada Francuske u BiH.