Skip to main content
Please wait...

Stipendije za studiranje na visokoškolskim ustanovama Ruske Federacije za 2021/22. školsku godinu iz budžeta Ruske Federacije

Datum

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo obavještava zainteresovane studente, a na osnovu informacije Ambasade Ruske Federacije u Bosni Hercegovini, o dodjeli državne stipendije za studiranje na visokoškolskim ustanovama Ruske Federacije za 2021/22. školsku godinu iz budžeta Ruske Federacije.

S tim u vezi, obavještavamo vas da detaljne informacije o stipendijama možete naći na stranici http://www.bih.mid.ru/ u odjeljku „obarazovanje u Rusiji“ kao i na web portalu http://www.studirajvani.ba/.

Registracija zaintetresiranih kandidata u elektronskom sistemu prijema dokumenata http://edu.rs.gov.ru/ , otvorena je od 20. januara do 20. februara 2021. godine.