Skip to main content
Please wait...

Na inicijativu predsjedavajućeg Okerića: Prelazak na budžetsko finansiranje školovanja studenata sa prosjekom 8+ uredit će se novim Zakonom o visokom obrazovanju

Datum

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić je na sjednici Skupštine KS pokrenuo inicijativu da se samofinansirajući studenti Univerziteta u Sarajevu, čiji je prosjek ocjena osam i više oslobode plaćanja naknade školovanja za akademsku 2020/2021. godinu.

Ova inicijativa, prema riječima predlagača, predstavlja mjeru pomoći studentima i njihovim porodicama u uslovima pandemije. Sistemsko rješavanje ovog važnog pitanja, i poticanje izvrsnosti studenata sa visokim prosjekom, planirano je urediti novim zakonom o visokom obrazovanju.

Danas su o ovoj temi, uz predsjedavajućeg Okerića, sa studentima Medicinskog fakulteta u Sarajevu Ajlom Gračić, Makom Čamparom i Aladinom Aftićem razgovarali i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, te zastupnik u Skupštini KS, prof. dr. Damir Marjanović.

Zaključeno je da se hitno pristupi pronalasku pravnog puta za realizaciju ove inicijative.

“Naša je namjera da u novom zakonu o visokom obrazovanju jasno uredimo pitanje prelaska studenata koji postižu visoke prosjeke ocjena i redovno daju godine iz statusa samofinansirajućeg u status redovnog studenta. Plaćanje školarine za najbolje studente iz budžeta KS je upravo stipendiranje najboljih i ne trebamo dozvoliti situaciju u kojoj su studenti sa lošijim prosjekom stipendirani, a oni sa odličnim prosjecima ostaju samofinansirajući. To nije logično i mora se sistemski riješiti za ubuduće”, poručila je ministrica Husić-Mehmedović.

Univerzitet i fakulteti su dobili instrukciju od Ministarstva da za sada ne vrše dalje naplate školarina za studente sa prosjekom 8+, dok se ne nađe model u okviru važećih zakonskih mogućnosti i reguliše oslobađanje plaćanja školarine za ove kategoriju studenata.